پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

سه شنبه, 04 ارديبهشت 1397 ساعت 12:58

بررسی مسائل روز اقتصادی ایران -اسفند 96

فهرست مطالب : وضعیت تامین مالی تولید از شبکه بانکی؛ تجربه کشورهای آلمان وژاپن و ارائه توصیه های سیاستی برای ایران

منتشرشده در بولتن

موضوع :
خصوصی سازی

اطلاعات تکميلي

  • موضوع محیط کسب و کار
منتشرشده در بروشور

فهرست مطالب:

-دستور العمل اتاق های بازرگانی بین المللی در خصوص نمایندگی ها، واسطه ها  و سایر اشخاص ثالث
-بررسی تجربه های برخی اتاق های بازرگانی دنیا در زمینه ارائه خدمات مشاوره

منتشرشده در بولتن