با توجه به نقش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در راستای ارائه خدمات به فعالان اقتصادی بخش خصوصی و همچنین با توجه به اهمیت داده­ های آماری به منظور تحليل روند تاريخي و وضعيت موجود و پيش­ بيني آينده، و نیز امكان برنامه ­ريزي صحيح اقتصادی، مرکز تحقیقات و بررسی­ های اقتصادی اتاق ایران بر آن شد تا چکیده آمارهای اقتصادی را که متشکل از برخی آمارهای اقتصادی روزانه، ماهانه و فصلی کشور و برگرفته از منابع آماری معتبر همچون بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) می ­باشد، را هر ماه بر روی سایت اتاق ایران درج نماید.

منتشرشده در گزارش های آماری

با توجه به نقش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در راستای ارائه خدمات به فعالان اقتصادی بخش خصوصی و همچنین با توجه به اهمیت داده­ های آماری به منظور تحليل روند تاريخي و وضعيت موجود و پيش­ بيني آينده، و نیز امكان برنامه ­ريزي صحيح   اقتصادی، مرکز تحقیقات و بررسی­ های اقتصادی اتاق ایران بر آن شد تا چکیده آمارهای اقتصادی را که متشکل از برخی آمارهای اقتصادی روزانه، ماهانه و فصلی کشور و برگرفته از منابع آماری معتبر همچون بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) می­باشد، را هر ماه بر روی سایت اتاق ایران درج نماید.

منتشرشده در گزارش های آماری

با توجه به نقش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در راستای ارائه خدمات به فعالان اقتصادی بخش خصوصی و همچنین با توجه به اهمیت داده های آماری به منظور تحليل روند تاريخي و وضعيت موجود و پيش ­بيني آينده، و نیز امكان برنامه­ ريزي صحيح اقتصادی، مرکز تحقیقات و بررسی ­های اقتصادی اتاق ایران بر آن شد تا چکیده آمارهای اقتصادی را که متشکل از برخی آمارهای اقتصادی روزانه، ماهانه و فصلی کشور و برگرفته از منابع آماری معتبر همچون بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) می باشد، را هر ماه بر روی سایت اتاق ایران درج نماید.

منتشرشده در گزارش های آماری

با توجه به نقش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در راستای ارائه خدمات به فعالان اقتصادی بخش خصوصی و همچنین با توجه به اهمیت داده­ های آماری به منظور تحليل روند تاريخي و وضعيت موجود و پيش­بيني آينده، و نیز امكان برنامه ­ريزي صحيح اقتصادی، مرکز تحقیقات و بررسی­ های اقتصادی اتاق ایران بر آن شد تا چکیده آمارهای اقتصادی را که متشکل از برخی آمارهای اقتصادی روزانه، ماهانه و فصلی کشور و برگرفته از منابع آماری معتبر همچون بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) می­ باشد، را هر ماه بر روی سایت اتاق ایران درج نماید.

منتشرشده در گزارش های آماری

با توجه به نقش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در راستای ارائه خدمات به فعالان اقتصادی بخش خصوصی و همچنین با توجه به اهمیت داده های آماری به منظور تحليل روند تاريخي و وضعيت موجود و پيش بيني آينده، و نیز امكان برنامه ريزي صحيح اقتصادی، مرکز تحقیقات و بررسی های اقتصادی اتاق ایران بر آن شد تا چکیده آمارهای اقتصادی را که متشکل از برخی آمارهای اقتصادی روزانه، ماهانه و فصلی کشور و برگرفته از منابع آماری معتبر همچون بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) می باشد، را هر ماه بر روی سایت اتاق ایران درج نماید.

منتشرشده در گزارش های آماری

در این شماره منتشر شد:

    1- مقایسه نرخ مشارکت اقتصادی، نرخ بیکاری و اشتغال بخش­های اقتصادی 91 تا 94

2-  مقایسه نرخ تورم 1393 و 1394

3- صادرات خدمات 11 ماهه 1394

4- صادرات و واردات کالا 12 ماهه 1394

5- ضریب جینی کل کشور و شهری- سال 1393

6- تولید انواع فرآورده­های نفتی سال 1393

توجه: از آن­جا که آمارهای بخش روزانه و ماهانه به ­صورت مستمر به ­روزرسانی می­ شوند، این آمارها در هر شماره از گزارش­ های "چکیده آمارهای اقتصادی" ارائه می­ گردند، ولیکن در خصوص آمارهای بخش فصلی و سایر آمار، به دلیل آن­که فواصل انتشار آنها نامنظم و یا به­ صورت موردی است لذا به منظور اجتناب از تکرار، از این شماره­ صرفا در زمان به روزرسانی در گزارش قرار خواهند گرفت.

منتشرشده در گزارش های آماری

در این شماره منتشر شد:

برای تابستان 94

 1- وضع مالی دولت

 2- تراز پرداخت­ها

 3- متغیرهای پولی

برای پاییز 94

     1- شاخص­های بازار کار

 2- شاخص قیمت تولیدکننده بخش­ خدمات

 3- شاخص قیمت تولیدکننده بخش­ صنعت

 4- شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن

 خدمات صادرات 8 ماهه

تولید نفت خام ایران در سال 2015

 

منتشرشده در گزارش های آماری

اطلاعات جديد ارائه شده در فصل "ساير آمار" اين شماره:

 1-شاخص قيمت توليدكننده بخشهاي خدمات براي سالهاي 1390 تا 1393

 2-نمودار قيمت جهاني هر اونس طلا و هر بشكه نفت خام برنت لندن و پايه آمريكا و سبد

 3- نفتي اوپك براي سال ميلادي 2015 ترسيم شده است.

توجه: از آنجا كه آمار تسهيلات پرداختي چندين ماه است كه بهطور منظم توسط بانك مركزي منتشر ميشود، دادههاي مربوط به آن از بخش ساير آمار به آمار ماهانه منتقل و براي 7 ماهه و 8 ماهه 1394 بهروز رساني شده است.

منتشرشده در گزارش های آماری

 اطلاعات جدید ارائه شده در فصل "سایر آمار" این شماره:

 1- طرح آمارگیری نیروی کار- تابستان 94

 2- واردات به تفکیک نوع مصرف (1383 تا 1391)

توجه: آمار گمرک 8 ماهه صرفا برای واردات منتشر شده است.

منتشرشده در گزارش های آماری
صفحه1 از4

جدیدترین ها

پربازدیدترین ها

انتشارات و اطلاعات