چهارشنبه, 22 دی 1395 ساعت 09:13

چکیده آمارهای اقتصادی(شماره 41)- آذر 95

با توجه به نقش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در راستای ارائه خدمات به فعالان اقتصادی بخش خصوصی و همچنین با توجه به اهمیت داده­ های آماری به منظور تحليل روند تاريخي و وضعيت موجود و پيش­ بيني آينده، و نیز امكان برنامه ­ريزي صحيح اقتصادی، مرکز تحقیقات و بررسی­ های اقتصادی اتاق ایران بر آن شد تا چکیده آمارهای اقتصادی را که متشکل از برخی آمارهای اقتصادی روزانه، ماهانه و فصلی کشور و برگرفته از منابع آماری معتبر همچون بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) می ­باشد، را هر ماه بر روی سایت اتاق ایران درج نماید.

منتشرشده در گزارش های آماری

با توجه به نقش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در راستای ارائه خدمات به فعالان اقتصادی بخش خصوصی و همچنین با توجه به اهمیت داده­ های آماری به منظور تحليل روند تاريخي و وضعيت موجود و پيش­ بيني آينده، و نیز امكان برنامه ­ريزي صحيح اقتصادی، مرکز تحقیقات و بررسی­ های اقتصادی اتاق ایران بر آن شد تا چکیده آمارهای اقتصادی را که متشکل از برخی آمارهای اقتصادی روزانه، ماهانه و فصلی کشور و برگرفته از منابع آماری معتبر همچون بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) می ­باشد، را هر ماه بر روی سایت اتاق ایران درج نماید.

منتشرشده در گزارش های آماری

اطلاعات جدید ارائه شده در فصل "سایر آمار" این شماره:

1- تجارت الکترونیک

2- شاخص تولید صنعتی

توجه: در این شماره آمار حساب­های ملی مربوط به سال 1393 به ­روز رسانی شده است.

منتشرشده در گزارش های آماری

اطلاعات ارائه شده در فصل "سایر آمار" این شماره:

 1-   ضریب جینی

 2 -  درآمد خانوار

 3-  قیمت مسکن در تهران

4-   واردات صنعتی به تفکیک  نوع مصرف

5-   تسهیلات پرداختی کل بانک­ها به تفکیک بخش­های اقتصادی

منتشرشده در گزارش های آماری

جدیدترین ها

پربازدیدترین ها

انتشارات و اطلاعات