با توجه به نقش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در راستای ارائه خدمات به فعالان اقتصادی بخش خصوصی و همچنین با توجه به اهمیت داده­ های آماری به منظور تحليل روند تاريخي و وضعيت موجود و پيش­ بيني آينده، و نیز امكان برنامه ­ريزي صحيح   اقتصادی، مرکز تحقیقات و بررسی­ های اقتصادی اتاق ایران بر آن شد تا چکیده آمارهای اقتصادی را که متشکل از برخی آمارهای اقتصادی روزانه، ماهانه و فصلی کشور و برگرفته از منابع آماری معتبر همچون بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) می­باشد، را هر ماه بر روی سایت اتاق ایران درج نماید.

منتشرشده در گزارش های آماری

در این شماره منتشر شد:

1- صادرات و واردات کالا 10 ماهه 94

2- صادرات خدمات 10 ماهه 94

3- تسهیلات اعطایی به تفکیک بخش­های اقتصادی 10 ماهه 94

4- نرخ تورم بهمن 94

توجه: شاخص قیمت تولیدکننده برای بخش معدن، صنعت و خدمات به دلیل انتشار منظم توسط مرکز آمار ایران، از بخش سایر آمار به بخش آمارهای فصلی منتقل و به روز رسانی شد.

منتشرشده در گزارش های آماری

در این شماره منتشر شد:

برای تابستان 94

 1- وضع مالی دولت

 2- تراز پرداخت­ها

 3- متغیرهای پولی

برای پاییز 94

     1- شاخص­های بازار کار

 2- شاخص قیمت تولیدکننده بخش­ خدمات

 3- شاخص قیمت تولیدکننده بخش­ صنعت

 4- شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن

 خدمات صادرات 8 ماهه

تولید نفت خام ایران در سال 2015

 

منتشرشده در گزارش های آماری

اطلاعات جديد ارائه شده در فصل "ساير آمار" اين شماره:

 1-شاخص قيمت توليدكننده بخشهاي خدمات براي سالهاي 1390 تا 1393

 2-نمودار قيمت جهاني هر اونس طلا و هر بشكه نفت خام برنت لندن و پايه آمريكا و سبد

 3- نفتي اوپك براي سال ميلادي 2015 ترسيم شده است.

توجه: از آنجا كه آمار تسهيلات پرداختي چندين ماه است كه بهطور منظم توسط بانك مركزي منتشر ميشود، دادههاي مربوط به آن از بخش ساير آمار به آمار ماهانه منتقل و براي 7 ماهه و 8 ماهه 1394 بهروز رساني شده است.

منتشرشده در گزارش های آماری

 اطلاعات جدید ارائه شده در فصل "سایر آمار" این شماره:

 1- طرح آمارگیری نیروی کار- تابستان 94

 2- واردات به تفکیک نوع مصرف (1383 تا 1391)

توجه: آمار گمرک 8 ماهه صرفا برای واردات منتشر شده است.

منتشرشده در گزارش های آماری

اطلاعات جدید ارائه شده در فصل "سایر آمار" این شماره:

 1- تسهیلات اعطایی  بانک­ها به بخش­های مختلف اقتصادی، 6 ماهه 94

 2- شاخص قیمت تولید کننده بخش صنعت- تابستان 94

 3- شاخص قیمت تولید کننده بخش معدن- تابستان 94

 توجه: در این شماره نرخ فروش روزانه دلار در بازار آزاد 6 ماهه (اردیبهشت تا آبان 94)  و هزینه و درآمد خانوار سال 1393 درج شده است.

منتشرشده در گزارش های آماری

اطلاعات جدید ارائه شده در فصل "سایر آمار" این شماره:

1-تورم بخش معدن

2-تورم بخش صنعت

منتشرشده در گزارش های آماری

جدیدترین ها

پربازدیدترین ها

انتشارات و اطلاعات