پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

دوشنبه, 28 فروردين 1396 ساعت 10:06

پنجاه و دومین نمایشگاه بین المللی هوا فضای پاریس

 

پنجاه و دومین نمایشگاه بین المللی هوا فضای پاریس (بورژه -  Paris International Air Show)، در 29 خرداد ماه سال جاری آغاز می گردد و شرکت های مختلف صنعت هوا فضای کشورمان در بخش های مختلف می توانند از آن بازدید نمایند.

مرکز همکاری های تخصصی ایران و فرانسه ضمن فراهم آوردن زمینه بازدید مدیران شرکت های ذیربط و متخصصین این حوزه، برای بازدید از این نمایشگاه، با همکاری "مرکز فرانسوی آموزش و مشاوره"، مقدمات حضور مدیران و نمایندگان برخی شرکت های علاقمند در نشستی مشترک با برخی شرکت های فرانسوی در حوزه هایی که فهرست آن ها در بروشور پیوست ذکر شده، را ایجاد نموده است. نشست فوق که در محل نمایشگاه برگزار خواهد گردید، برای شرکت هایی که علاقمند به همکاری و توسعه دامنه کاری، انتقال دانش فنی، جذب سرمایه، خرید، ساخت و تامین نیازهای خود هستند، مفید می باشد.

پس از پایان نمایشگاه، طی برنامه ای جداگانه، جمعی از شرکت های فرانسوی (اکثرا" همان شرکت هایی که در نشست پاریس حضور خواهند داشت) با سفر به ایران در نشستی با هدف بررسی فرصت های همکاری ایران و فرانسه در حوزه صنعت هوایی، شرکت می نمایند. (اطلاعات متعاقبا" اعلام خواهد شد.)

اطلاعات تکمیلی پیوست می باشد.

بازدید 818 دفعه