پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

سه شنبه, 26 ارديبهشت 1396 ساعت 15:23

برگزاری مناقصه بین المللی شرکت ترکمن گاز در ترکمنستان

 

اطلاعیه برگزاری مناقصه بین المللی شرکت ترکمن گاز برای تامین نیازهای خود در ترکمنستان و همچنین مناقصه خدمات مشاوره ای خط لوله تاپی برای تامین تجهیزات و ساخت کمپرسورهای خط لوله به پیوست می باشد.

بازدید 470 دفعه آخرین ویرایش در چهارشنبه, 27 ارديبهشت 1396 ساعت 09:39