پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

یکشنبه, 28 آذر 1395 ساعت 09:53

اعزام سه هیات تجاری اتاق ایران به کشورهای ارمنستان، قزاقستان و قرقیزستان در معیت ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

احتراما با عنایت به سفر ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران به کشورهای ارمنستان، قزاقستان و قرقیزستان، اتاق ایران درنظر دارد ضمن اعزام سه هیات تجاری اقتصادی جداگانه متشکل از تجار و صاحبان صنایع به کشورهای مذکور همزمان با حضور رئیس جمهور محترم نسبت به برگزاری همایش تجاری اقتصادی اقدام نماید.
\r\n
تاکید می گردد که بدلیل تداخل برنامه پروازی این سه هیات تجاری، هر نفر صرفا امکان حضور در یکی از هیات های ذیل را دارد.
بازدید 842 دفعه آخرین ویرایش در یکشنبه, 28 آذر 1395 ساعت 09:53