پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

دوشنبه, 28 خرداد 1397 ساعت 09:37

برگزاری سه نمایشگاه بین المللی در کشور جمهوری عربی سوریه

 

به اطلاع می رساند سه نمایشگاه بین المللی در کشور جمهوری عربی سوریه در مرداد و شهریور ماه ۹۷ برگزار می شود . همچنین برنامه زمانبندی نمایشگاه های بین المللی سوریه و معرفی اجمالی آن به پیوست می باشد.

 

بازدید 345 دفعه