پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

چهارشنبه, 02 خرداد 1397 ساعت 12:27

فراخوان شرکت در نمایشگاه بین المللی بهداشت و تجهیزات پزشکی سنگال

 

به اطلاع می رساند فراخوان شرکت در نمایشگاه بین المللی بهداشت و تجهیزات پزشکی سنگال به پیوست می باشد.

بازدید 306 دفعه