پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

سه شنبه, 17 بهمن 1396 ساعت 15:23

اعلام فهرست نمایشگاه های سال ۲۰۱۸ شهر مسکو پایتخت فدراسیون روسیه

 

فهرست نمایشگاه های سال ۲۰۱۸ شهر مسکو پایتخت فدراسیون روسیه به پیوست می باشد.

بازدید 402 دفعه آخرین ویرایش در سه شنبه, 17 بهمن 1396 ساعت 15:23