پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

سه شنبه, 14 آذر 1396 ساعت 10:06

برگزاری مجمع موسس اتاق مشترک بازرگانی ایران و پاکستان(اطلاعیه شماره ۴)

 

مجمع موسس اتاق مشترک بازرگانی ایران و پاکستان یکشنبه ۱۹ آذر ماه ۹۶ برگزار می شود. از آنجایی که بر اساس آیین نامه مصوب مجمع عمومی با حضور حداقل دو سوم موسسین به رسمیت می رسد، ضروری است اعضای حقیقی، اصالتاً و یا با ارایه وکالت نامه رسمی نسبت به معرفی وکیل اقدام کنند. همچنین در مورد اعضای حقوقی، لازم است، مدیر عامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره با ارائه معرفی نامه رسمی شرکت و روزنامه رسمی دال بر عضویت در هیئت مدیره در مجمع حضور بهم رسانند.

بازدید 411 دفعه