پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

دوشنبه, 13 آذر 1396 ساعت 01:50

پذیرش هیات تجاری قزاقستان توسط اتاق مشترک بازرگانی ایران و قزاقستان

 

اطلاعیه پذیرش هیات تجاری متشکل از مدیران هلدینگ خانه حلال قزاقستان و همچنین هلدینگ کاوکا از کشور قزاقستان از تاریخ ۹ لغایت ۱۱ دسامبر ۲۰۱۷ برابر با ۱۸ لغایت ۲۰ آذر ماه ۱۳۹۶ توسط اتاق مشترک بازرگانی ایران و قزاقستان به پیوست می باشد.

بازدید 515 دفعه آخرین ویرایش در دوشنبه, 13 آذر 1396 ساعت 09:01