پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

چهارشنبه, 01 آذر 1396 ساعت 07:54

برگزاری جلسه نوبت دوم مجمع عمومی فوق العاده و عادی سالیانه اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین

 

از اعضای محترم اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین دعوت می نماید در جلسه نوبت دوم مجمع عمومی فوق العاده و عادی سالیانه این اتاق مشترک که  ساعت ۱۳:۳۰ روز دوشنبه مورخ ۹۶/۹/۱۳ در هتل لاله تهران به نشانی خیابان فاطمی، نبش خیابان حجاب با دستور جلسه زیر  برگزار می گردد، حضور به هم رسانند. فهرست واجدین شرایط جهت حضور در این نشست به پیوست می باشد.

دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده:

1-  اصلاح و تغییر اساسنامه اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین

دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه :
1-    استماع و گزارش تصویب هیات مدیره منتهی به ۹۶/۶/۳۱
2-    ارائه و تصویب ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به ۹۶/۶/۳۱
3-    استماع و تصویب گزارش بازرس قانونی
4-    انتخاب اعضای هیات مدیره
5-    بررسی و تصویب بودجه سال مالی منتهی به ۹۷/۶/۳۱
6-    انتخاب بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۹۷/۶/۳۱
7-    انتخاب روزنامه کثیر الانتشار برای سال مالی منتهی به ۹۷/۶/۳۱
8-    تعیین ورودیه اعضاء جدید و حق عضویت سالیانه اعضاء
همچنین فهرست اعضای اتاق ایران و چین به پیوست می باشد.

بازدید 563 دفعه