پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

چهارشنبه, 24 آبان 1396 ساعت 01:23

اطلاعیه عرضه بنگاه های قابل واگذاری

 

سازمان خصوصی سازی در نظر دارد به استناد قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات مربوطه و نیز در اجرای وکالتنامه های مأخوذه، سهام شرکت های متعلق به بدهکاران اقساط معوق که به پیوست  می باشد، عرضه و واگذار نماید.

همچنین آگهی عرضه اطلاعات مالی و اسناد مزایده بنگاه های یاد شده در پایگاه اطلاع رسانی این سازمان به نشانی www.ipo.ir (بخش دارایی ها و بنگاه های در حال عرضه) قابل دسترس است.

بازدید 303 دفعه آخرین ویرایش در چهارشنبه, 24 آبان 1396 ساعت 12:05