پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

چهارشنبه, 24 آبان 1396 ساعت 02:06

اعلام مناقصات بین المللی کشور آذربایجان

 

اطلاعات مناقصه احداث ابنیه و کانال کشی طرح های تصفیه خانه، مناقصه خرید تجهیزات آزمایشگاهی و مناقصه خرید پمپ، لوله و آبیاری کشور آذربایجان به پیوست می باشد.

بازدید 292 دفعه آخرین ویرایش در چهارشنبه, 24 آبان 1396 ساعت 09:20