پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

شنبه, 15 تیر 1398 ساعت 12:55

درخواست نامزدی در هیات مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه

 

به اطلاع اعضای اتاق مشترک ایران و ترکیه می رساند، با عنایت به برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده اتاق مشترک در تاریخ 98/05/01 ساعت 14:00 با دستور کار انتخابات هیات مدیره و بازرس در محل اتاق ایران، متقاضیان نامزدی در هیات مدیره این اتاق حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 98/04/22 درخواست کتبی خود را با ارائه سابقه عضویت یکساله در اتاق و یا شورای مشترک و تصویر فیش واریزی حق عضویت 98 ، به اتاق ایران اعلام فرمایند.
شماره فکس جهت ارسال درخواست نامزدی هیئت مدیره:  88825111
شماره تلفن جهت هماهنگی :  85732377 و یا 85732388

بازدید 404 دفعه آخرین ویرایش در شنبه, 15 تیر 1398 ساعت 12:55