پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

شنبه, 11 اسفند 1397 ساعت 13:14

گزارش حجم تجارت فنلاند در سال ۲۰۱۸

 

به اطلاع می رساند حجم مبادلات ایران و فنلاند طی سالهای 2017-2015 و سهم دو کشور از بازارهای یکدیگر و بازارهای جهانی ( به لحاظ واردات و صادرات) به تفکیک نوع کالا به پیوست می باشد

بازدید 78 دفعه