پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

دوشنبه, 06 اسفند 1397 ساعت 09:12

برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده اتاق مشترک بازرگانی ایران و قطر

 

از اعضاء اتاق مشترک بازرگانی ایران و قطر دعوت می شود تا در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده این اتاق که در ساعت 10:30 روز دوشنبه مورخ 97/12/20 در سالن طبقه اول ساختمان جدید اتاق بازرگانی ایران با دستور جلسه انتخاب بازرس برگزار می گردد، حضور به هم رسانند.

بازدید 89 دفعه آخرین ویرایش در دوشنبه, 06 اسفند 1397 ساعت 09:12