پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

شنبه, 27 بهمن 1397 ساعت 11:50

برگزاری مجامع فوق العاده و عادی به طور فوق العاده اتاق ایران و کره جنوبی

 

از اعضاء اتاق محترم مشترک بازرگانی ایران و کره جنوبی دعوت می شود تا در نوبت دوم مجمع عمومی عادی سالیانه (دستور کار بازرس و سایر ) و  مجمع عمومی فوق العاده (دستور کار بررسی و تصویب اساسنامه مصوب 97/04/22 شورایعالی نظارت) این اتاق که در ساعت 15:30 روز سه شنبه مورخ 97/12/14 در محل اتاق ایران برگزار می گردد، حضور به هم رسانند.

آگهی به پیوست می باشد.

 

بازدید 101 دفعه آخرین ویرایش در شنبه, 27 بهمن 1397 ساعت 11:50