پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

دوشنبه, 15 بهمن 1397 ساعت 13:28

بروشور شرکت اسلامی توسعه بخش خصوصی (ICD) از زیر مجموعه های بانک توسعه اسلامی (IDBG)

 

به اطلاع می رساند بروشور مربوط به شرکت اسلامی توسعه بخش خصوصی (ICD) از زیر مجموعه های گروه بانک توسعه اسلامی (IDBG) به پیوست می باشد.

بازدید 68 دفعه آخرین ویرایش در دوشنبه, 15 بهمن 1397 ساعت 13:28