پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

دوشنبه, 15 بهمن 1397 ساعت 12:22

اطلاعیه عرضه بنگاه های قابل واگذاری

 

به اطلاع می رساند سازمان خصوصی سازی در نظر دارد به استناد وکالتنامه ماخوذه و سایر قوانین مربوطه، دارایی و شرکت های به شرح جدول پیوست را عرضه و واگذار نماید.

بازدید 117 دفعه آخرین ویرایش در دوشنبه, 15 بهمن 1397 ساعت 12:22