پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

یکشنبه, 14 بهمن 1397 ساعت 14:07

گزارش فرصت های اقتصادی ایران در مرکز آفریقا

 

گزارش واصله از وزارت امور خارجه کشورمان تحت عنوان فرصت های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در مرکز آفریقا به پیوست می باشد.

بازدید 141 دفعه آخرین ویرایش در یکشنبه, 14 بهمن 1397 ساعت 14:07