پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

شنبه, 13 بهمن 1397 ساعت 14:34

انتشار فهرست نهایی اعضاء اتاق مشترک بازرگانی ایران و بلژیک

 

به اطلاع اعضاء محترم اتاق مشترک بازرگانی ایران و بلژیک می رساند تعداد 85  نفر دارای  شرایط مجمع عمومی به طور فوق العاده اتاق مشترک بازرگانی مورخ 97/11/14 دارای شرایط رای دهی در مجمع عمومی می باشند. فهرست اعضاء به پیوست می باشد.

بازدید 136 دفعه آخرین ویرایش در شنبه, 13 بهمن 1397 ساعت 14:34