پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

شنبه, 24 آذر 1397 ساعت 15:39

فراخوان دعوت از متقاضیان سرمایه گذاری در مجتمع، شهرک های کشاورزی، گلخانه ای، شیلاتی و دامپروری

 

به اطلاع می رساند شرکت شهرک های کشاورزی در نظر دارد متناسب با موقعیت، مساحت مستحدثات و وضعیت موجود تعدادی از مجتمع و شهرک های کشاورزی گلخانه ای، شیلاتی و دامپروری را با شرایطی که به پیوست می باشد به متقاضیان واگذار نماید.

بازدید 134 دفعه