پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

شنبه, 24 آذر 1397 ساعت 09:54

برگزاری مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده اتاق مشترک بازرگانی ایران و کره جنوبی

 

از اعضاء اتاق مشترک بازرگانی ایران و کره جنوبی دعوت می شود تا در نوبت اول مجمع عمومی عادی سالیانه (دستور کار بازرس و سایر ) و مجمع عمومی فوق العاده (دستور کار بررسی و تصویب اساسنامه مصوب 97/04/22 شورایعالی نظارت) این اتاق که در ساعت 15:00 روز سه شنبه مورخ 97/10/11 در محل اتاق ایران  برگزار می گردد، حضور به هم رسانند.

همچنین آگهی اتاق مشترک بازرگانی ایران و کره جنوبی به پیوست می باشد.

 

بازدید 124 دفعه آخرین ویرایش در شنبه, 24 آذر 1397 ساعت 09:54