پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

سه شنبه, 06 آذر 1397 ساعت 13:35

برگزاری نوبت اول مجمع عمومی فوق العاده اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان

 

از اعضاء محترم اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان دعوت می شود تا در نوبت اول مجمع عمومی فوق العاده این اتاق که در ساعت 10:00 صبح روز دوشنبه مورخ 97/10/03 در طبقه هشتم اتاق ایران بادستور جلسه زیر  برگزار می گردد، حضور به هم رسانند.

دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده:
بررسی و تصویب اساسنامه  مصوب 97/04/20 هیات عالی نظارت

همچنین آگهی اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان به پیوست می باشد.

بازدید 99 دفعه آخرین ویرایش در سه شنبه, 06 آذر 1397 ساعت 13:35