پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

چهارشنبه, 30 آبان 1397 ساعت 15:32

برگزاری نوبت اول مجمع عمومی فوق العاده و نوبت دوم مجمع عمومی سالیانه اتاق مشترک بازرگانی ایران و برزیل

 

از اعضاء اتاق محترم مشترک بازرگانی ایران و برزیل دعوت می شود تا در نوبت اول مجمع عمومی فوق العاده و نوبت دوم مجمع عمومی سالیانه این اتاق که در ساعت 10:00 صبح روز شنبه مورخ 97/09/17 در محل اتاق مشترک بازرگانی ایران و ارمنستان به آدرس خیابان خرمشهر، خیابان عشقیار(نیلوفر سابق)، کوچه هشتم، پلاک 4، طبقه پنجم بادستور جلسات  زیر برگزار می گردد، حضور به هم رسانند.

دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده:
•    بررسی و تصویب اساسنامه

دستور جلسه مجمع عمومی عادی :
•    ارائه گزارش عملکرد هیات مدیره و گزارش مالی
•    ارائه گزارش بازرس
•    انتخاب بازرس اصلی و علی البدل
•    تعیین روزنامه کثیرالانتشار
•    تعیین ورودیه اعضا جدید و حق عضویت سالیانه اعضا
•    تصویب بودجه سالیانه و سایر موارد

همچنین آگهی اتاق مشترک بازرگانی ایران و برزیل به پیوست می باشد

بازدید 108 دفعه