پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

یکشنبه, 27 آبان 1397 ساعت 13:55

گزارش ساز و کارهای حمایتی کشور قزاقستان از صادرات و جذب سرمایه های خارجی

 

گزارشی با موضوع "ساز و کارهای حمایتی کشور قزاقستان از صادرات و جذب سرمایه های خارجی و نیز معرفی شرکت های کازاخ اینوست، کازاخ اکسپورت (شرکت بیمه صادرات ) و اتاق بازرگانی آن کشور" به پیوست می باشد.

بازدید 105 دفعه آخرین ویرایش در یکشنبه, 27 آبان 1397 ساعت 13:55