پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

یکشنبه, 13 آبان 1397 ساعت 10:18

فراخوان مطالعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی ایران

 

به اطلاع می رساند متن فراخوان مطالعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی ایران به پیوست می باشد.

بازدید 146 دفعه