پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

چهارشنبه, 02 آبان 1397 ساعت 14:32

آگهی فراخوان مجمع عمومی موسسین انجمن تولیدکنندگان باطری

 

آگهی فراخوان مجمع عمومی موسسین انجمن تولیدکنندگان باطری در ساعت 11:00 روز چهارشنبه مورخ 97/8/23 که در طبقه ششم اتاق ایران برگزار می شود، به پیوست می باشد.

بازدید 112 دفعه آخرین ویرایش در چهارشنبه, 02 آبان 1397 ساعت 14:32