پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

چهارشنبه, 02 آبان 1397 ساعت 13:28

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین

 

از اعضاء اتاق محترم مشترک بازرگانی ایران و چین دعوت می شود تا در مجمع عمومی عادی سالیانه این اتاق که در ساعت 10:00 صبح روز دوشنبه مورخ 97/08/21 در سالن طبقه هشتم اتاق بازرگانی ایران بادستور جلسه زیر  برگزار می گردد، حضور به هم رسانند.

دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه:
1-    ارایه گزارش عملکرد هیات مدیره منتهی به 97/6/31
2-    ارایه ترازنامه و صورت های مالی منتهی به 97/06/31
3-    ارایه گزارش بازرس قانونی
4-    بررسی و تصویب بودجه سال مالی منتهی 98/6/31
5-    انتخاب بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به 98/6/31
6-    انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای چاپ آگهی های اتاق مشترک

ضمناً آگهی مربوط به اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین به پیوست می باشد.

 

بازدید 177 دفعه آخرین ویرایش در چهارشنبه, 02 آبان 1397 ساعت 13:28