پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

چهارشنبه, 25 مهر 1397 ساعت 13:10

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق

 

از اعضاء اتاق محترم مشترک بازرگانی ایران و عراق دعوت می شود تا در مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم این اتاق که در ساعت 15:00 روز دو شنبه  مورخ 97/07/30 در سالن طبقه اول ساختمان جدید اتاق ایران، با دستور جلسه زیر  برگزار می گردد، حضور به هم رسانند.

دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه:
1-    ارایه گزارش عملکرد هیات مدیره
2-    ارائه گزارش بازرس و ناظر مالی
3-    انتخاب بازرس قانونی و علی البدل
4-    سایر موضوعاتی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

بازدید 160 دفعه آخرین ویرایش در چهارشنبه, 25 مهر 1397 ساعت 13:10