پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

دوشنبه, 23 مهر 1397 ساعت 08:52

برگزاری مجمع عمومی عادی فوق العاده اتاق مشترک بازرگانی ایران و قزاقستان

 

از اعضاء اتاق محترم مشترک بازرگانی ایران و قزاقستان دعوت می شود تا در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده این اتاق مشترک که  ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 97/07/28 در سالن طبقه اول ساختمان جدید اتاق ایران بادستور جلسه زیر  برگزار می گردد، حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:
1-    ارایه گزارش عملکرد هیات مدیره در سال 1396
2-    ارائه گزارش مالی و تصویب آن در سال 1396
3-    ارائه گزارش بازرس
4-    انتخاب بازرس  اصلی و علی البدل
5-    سایر موضوعاتی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

همچنین آگهی اتاق مشترک بازرگانی ایران و قزاقستان به پیوست می باشد.

بازدید 211 دفعه آخرین ویرایش در دوشنبه, 23 مهر 1397 ساعت 08:52