پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

یکشنبه, 22 مهر 1397 ساعت 11:25

برگزاری مجمع عمومی عادی فوق العاده اتاق مشترک بازرگانی ایران - آذربایجان

 

از اعضاء اتاق محترم مشترک بازرگانی ایران و آذربایجان دعوت می شود تا در مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده این اتاق که در ساعت 17:00 روز پنجشنبه مورخ 97/07/26 در محل اتاق اردبیل واقع در شهرک اداری کارشناسان، ورودی شهرک، ساختمان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اردبیل، با دستور جلسه زیر  برگزار می گردد، حضور به هم رسانند.

دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه:
1-    ارایه گزارش عملکرد هیات مدیره
2-    ارائه گزارش بازرس و ناظر مالی
3-    انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس قانونی و علی البدل
4-    سایر موضوعاتی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.
همچنین آگهی مجمع عمومی عادی فوق العاده اتاق مشترک بازرگانی ایران و آذربایجان به پیوست می باشد.

در ضمن فهرست اعضاء این اتاق مشترک به پیوست می باشد.

 

بازدید 208 دفعه آخرین ویرایش در یکشنبه, 22 مهر 1397 ساعت 11:25