پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

چهارشنبه, 18 مهر 1397 ساعت 12:23

گزارش ملاقات رایزن بازرگانی سفارت یونان در تهران با معاون امور بین الملل اتاق ایران

 

گزارش ملاقات رایزن بازرگانی سفارت یونان در تهران با معاون امور بین الملل اتاق ایران مورخ ۹۷/۷/۱۷ به پیوست می باشد.

بازدید 5 دفعه آخرین ویرایش در چهارشنبه, 18 مهر 1397 ساعت 12:23