پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

چهارشنبه, 18 مهر 1397 ساعت 12:23

گزارش ملاقات رایزن بازرگانی سفارت یونان در تهران با معاون امور بین الملل اتاق ایران

 

گزارش ملاقات رایزن بازرگانی سفارت یونان در تهران با معاون امور بین الملل اتاق ایران مورخ ۹۷/۷/۱۷ به پیوست می باشد.

بازدید 223 دفعه آخرین ویرایش در چهارشنبه, 18 مهر 1397 ساعت 12:23