پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

چهارشنبه, 18 مهر 1397 ساعت 09:38

ارائه گزارش ملاقات رایزن بازرگانی سفارت یونان در تهران با معاون امور بین الملل اتاق ایران

 

ارائه گزارش ملاقات رایزن بازرگانی سفارت یونان در تهران با معاون امور بین الملل اتاق ایران مورخ ۹۷/۷/۱۷ به پیوست می باشد.

بازدید 195 دفعه