پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

سه شنبه, 17 مهر 1397 ساعت 10:50

آیین نامه و اساسنامه اتاق های مشترک بازرگانی مصوب شورای عالی نظارت

 

به اطلاع می رساند آیین نامه تشکیل و نظارت بر فعالیت اتاق ها و کمیته های مشترک بازرگانی مصوب شورای عالی نظارت پیوست ۱ و اساسنامه اصلاح شده اتاق های مشترک بازرگانی پیوست ۲ می باشد.

بازدید 237 دفعه آخرین ویرایش در سه شنبه, 17 مهر 1397 ساعت 10:50