پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

چهارشنبه, 17 مرداد 1397 ساعت 13:59

لیست مجامع و شوراهای حکومتی ویراست تیرماه ۹۷

 

به اطلاع می رساند لیست مجامع و شوراهای حکومتی ویراست تیرماه ۹۷ به پیوست می باشد.

بازدید 184 دفعه