پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

چهارشنبه, 17 مرداد 1397 ساعت 09:52

گزارش کمیسیون بازار پول و سرمایه با عنوان «موانع مقرراتی در تامین مالی مناسب بخش خصوصی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی»

 

گزارش کمیسیون بازار پول و سرمایه با عنوان " موانع مقرراتی در تامین مالی مناسب بخش خصوصی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی " به پیوست می باشد.

بازدید 224 دفعه آخرین ویرایش در چهارشنبه, 17 مرداد 1397 ساعت 09:52