پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

یکشنبه, 14 مرداد 1397 ساعت 11:08

گزارش کمیسیون بازار پول و سرمایه با عنوان مقایسه تطبیقی صندوق های ثروت ملی در ایران و کشورهای منتخب

 

به اطلاع می رساند گزارش کمیسیون بازار پول و سرمایه با عنوان مقایسه تطبیقی صندوق های ثروت ملی در ایران و کشورهای منتخب به پیوست می باشد.

بازدید 224 دفعه