پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

شنبه, 13 مرداد 1397 ساعت 13:59

مقررات و ضوابط استقرار واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی

 

به اطلاع می رساند تصویر نامه واصله از معاون محترم رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور که متضمن مقررات و ضوابط جدید استقرار واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی (معطوف به مفاد موضوع ماده ۱۱ قانون هوای پاک مصوب ۹۶/۴/۲۵ مجلس شورای اسلامی) است، به پیوست می باشد.

بازدید 521 دفعه آخرین ویرایش در شنبه, 13 مرداد 1397 ساعت 13:59