پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

یکشنبه, 10 تیر 1397 ساعت 16:14

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق مشترک بازرگانی ایران – هند

 

از اعضاء محترم اتاق مشترک بازرگانی ایران – هند دعوت می شود در مجمع عمومی عادی سالیانه این اتاق که در ساعت 15:00 روز دو شنبه  مورخ 97/04/25 در سالن کنفرانس ساختمان شمالی اتاق بازرگانی ایران با دستور جلسه زیر  برگزار می گردد، حضور به هم رسانند.

دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه:
*استماع گزارش هیات مدیره
* گزارش بازرس قانونی
*گزارش خزانه دار و تصویب تراز مالی 1396
*انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی ها و اطلاعیه های اتاق
*انتخاب بازرس قانونی اصلی و علی البدل
*سایر موارد
همچنین آگهی مربوط به اتاق مشترک بازرگانی ایران - هند به پیوست می باشد.

بازدید 202 دفعه