پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

چهارشنبه, 06 تیر 1397 ساعت 13:53

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق مشترک بازرگانی ایران - برزیل

 

از اعضاء محترم اتاق مشترک بازرگانی ایران – برزیل دعوت می شود در مجمع عمومی عادی سالیانه این اتاق که در ساعت 10:00 صبح روز شنبه مورخ 97/04/23 در محل اتاق به آدرس خیابان خرمشهر، خیابان عشقیار، کوچه هشتم، پلاک 4 ، طبقه پنجم واحد 1، با دستور جلسه زیر  برگزار می گردد، حضور به هم رسانند.

دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه:
*ارایه گزارش هیات مدیره درمورد عملکرد اتاق در سال 1396
*ارایه گزارش تراز مالی
*ارایه گزارش بازرس
*انتخاب بازرس اصلی و علی البدل
*انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
*تعیین ورودیه و حق عضویت سال 1397
*تصویب بودجه سالیانه
*سایر موارد
آگهی مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق مشترک بازرگانی ایران - برزیل به پیوست می باشد.

بازدید 223 دفعه آخرین ویرایش در چهارشنبه, 06 تیر 1397 ساعت 13:53