پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

یکشنبه, 10 تیر 1397 ساعت 10:26

برگزاری نوبت دوم مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق مشترک بازرگانی ایران - اسپانیا

 

از اعضاء محترم اتاق مشترک بازرگانی ایران – اسپانیا دعوت می شود در نوبت دوم مجمع عمومی عادی سالیانه این اتاق که در ساعت 15:00 روز شنبه  مورخ 97/04/30 در طبقه اول ساختمان جدید اتاق بازرگانی ایران ،  با دستور جلسه زیر  برگزار می گردد، حضور به هم رسانند.

دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه:

- استماع گزارش هیات مدیره
استماع گزارش مالی منتهی به سال 1396 توسط خزانه دار اتاق مشترک
استماع گزارش بازرس
انتخاب بازرس اصلی و علی البدل
تعین ورودیه اعضا، جدید و حق عضویت سالانه اعضاء
سایر موارد
آگهی نوبت دوم مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق مشترک بازرگانی ایران - اسپانیا به پیوست می باشد.

بازدید 334 دفعه آخرین ویرایش در یکشنبه, 10 تیر 1397 ساعت 10:26