پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

یکشنبه, 16 ارديبهشت 1397 ساعت 14:31

اطلاعیه عرضه بنگاه های قابل واگذاری

 

سازمان خصوصی سازی در نظر دارد به استناد قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و مصوبه هیات محترم واگذاری، سایر قوانین و مقررات مربوطه بنگاه به شرح جدول پیوست را عرضه و واگذار نماید.

بازدید 169 دفعه آخرین ویرایش در یکشنبه, 16 ارديبهشت 1397 ساعت 14:31