پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

شنبه, 15 ارديبهشت 1397 ساعت 14:45

تعویق مجمع عمومی موسس اتاق مشترک ایران و تاجیکستان


به اطلاع اعضاء محترم اتاق ایران می رساند مجمع عمومی موسس اتاق ایران-تاجیکستان که مقرر بود در تاریخ ۹۷/۲/۱۶ برگزار گردد، به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد اعضاء موسس، به تاریخ دیگری که متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد، موکول گردیده است.

بازدید 203 دفعه