پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

سه شنبه, 11 ارديبهشت 1397 ساعت 11:46

تصویب پیشنهاد قیمت خرید تضمینی محصولات زراعی، برگ سبز چای و پیله تر ابریشم و محصولات باغی

 

وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد قیمت خرید تضمینی محصولات زراعی، برگ سبز چای و پیله تر ابریشم برای سال ۹۷ و محصولات باغی برای سال ۹۶ را به شرح پیوست مورد تصویب قرار داد.

بازدید 246 دفعه