پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

دوشنبه, 27 فروردين 1397 ساعت 09:51

برگزاری مناقصه پالایشگاه حیان سوریه

 

طبق نامه واصله سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق پیرامون مناقصه پالایشگاه حیان سوریه جهت تامین نیازمندی پالایشگاه به مواد مهارکننده خوردگی corrosion inhibitor همراه با مدارک مربوط به این مناقصه به پیوست می باشد.

شرایط کلی مناقصه که در سایت اینترنتی قابل مشاهده است به پیوست می باشد.

 

بازدید 311 دفعه آخرین ویرایش در دوشنبه, 27 فروردين 1397 ساعت 09:51