پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

چهارشنبه, 25 بهمن 1396 ساعت 15:27

گزارش جلسه مجمع عمومی کمیته ایرانی اتاق بازرگانی و صنعت اکو

 

گزارش جلسه مجمع عمومی کمیته ایرانی اتاق بازرگانی و صنعت اکو مورخ ۹۶/۱۱/۲۴ به پیوست می باشد.

 FX1A0647 copy

FX1A0625

FX1A0645

FX1A0650

FX1A0654

 

 

 

بازدید 308 دفعه آخرین ویرایش در چهارشنبه, 25 بهمن 1396 ساعت 15:27