پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

دوشنبه, 23 بهمن 1396 ساعت 14:00

اساسنامه الگوی اتاق های مشترک

 

با توجه به برگزاری مجمع عمومی موسس مورخ  ۹۶/۱۱/۲۸ اتاق مشترک بازرگانی ایران – قطر، ‌یک نسخه اساسنامه جهت اطلاع اعضاء از فرایندهای برگزاری مجامع عمومی به پیوست می باشد.

بازدید 348 دفعه آخرین ویرایش در دوشنبه, 23 بهمن 1396 ساعت 14:00